Lái xe an Toàn

GIỚI THIỆU

Mục đích của các hoạt động an toàn hướng tới một xã hội giao thông an toàn hơn

Picture3
Điều cốt lõi trong khái niệm là phát triển các sản phẩm an toàn hơn, giáo dục nâng cao ý thức khi tham gia giao thông cho mọi người, hướng tới mục tiêu là một xã hội giao thông an toàn và văn minh.
Khái niệm an toàn của Honda
Phần cứng
Phát triển những sản phẩm an toàn hơn
An toàn
Mục đích của các hoạt động an toàn hướng tới một xã hội giao thông an toàn hơn
Phần mềm
Giáo dục an toàn giao thông cho mọi người
 
 
 
 
 
 
 
 
Phương thức thực hiện các hoạt động LXAT
An Toàn
Các hoạt động tập trung vào yếu tố con người
Nguyên Tắc
Các hoạt động tập trung vào yếu tố con người
Nội Dung
Giáp dục nâng cao ý thức an toàn và kỹ năng lái xe an toàn
Hoạt Động
Đào tạo trực tiếp cho học viên Trải nghiệm tình huống nguy hiểm


Các tin khác